1. Fogalommeghatározások

Tulajdonos ” - a http://drlahlali.org portál adminisztrátora

A „ Webhely ” a tulajdonos internetes projektje.

Felhasználó ” - bármely olyan személy, aki kapcsolatba lép harmadik féllel, kapcsolatot létesít vagy segítséget nyújt annak elérésében, bármilyen információhoz vagy információhoz, amelyet a Tulajdonos webhelyén tesz közzé, valamint a webhely által említett, a webhelyről letöltött, vagy a hozzáférés a webhelyhez.

2. Általános rendelkezések

2.1. A Weboldal használatáról szóló jelen Megállapodást (a továbbiakban: "Megállapodás") a Tulajdonos és bármely Felhasználó köti meg. A webhely bármely szakaszára való hivatkozás, valamint az erre mutató linkek elhelyezése, a weboldal anyagának idézése és újbóli kinyomtatása a Felhasználó jogilag kötelező hozzájárulását jelenti a jelen Megállapodás feltételeinek való megfeleléshez. A Tulajdonosot és a Felhasználót együttesen „feleknek” nevezzük.

2.2. Ez a megállapodás nem szerződés. A webhelytulajdonos fenntartja a jogot a jelen Megállapodás megváltoztatására, valamint új bevezetésére. Ezek a változások attól a pillanattól lépnek hatályba, amikor azokat a weboldalon közzéteszik. A weboldal anyagainak a Felhasználó általi használata a Megállapodás módosítása után automatikusan azok elfogadását jelenti.

3. A felelősség korlátozása

3.1. A felhasználó kifejezetten egyetért azzal, hogy a webhelyet saját felelősségére használja. A webhelyen bemutatott kezelési módszerek, eljárások, gyógyszerek és felhasználásukról szóló információs információk csak tájékoztató jellegűek, és nem használhatók útmutatóként az öndiagnózishoz és a kezeléshez, csak receptre és orvosi felügyelet mellett alkalmazhatók.

3.2. A weboldal más országokból származó felhasználóinak a területén alkalmazott szabályoknak megfelelően kell felhasználniuk a gyógyszerekkel kapcsolatos információkat.

3.3. A webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget az egészségének esetleges károsodásáért, a webhelyen megadott ajánlások szerint végzett független kezelés miatt. A Felhasználó teljes mértékben felel a helytelen értelmezésért, amely a weboldalon található anyagok megtekintése, olvasása vagy másolása eredményeként merülhet fel, tehát semmilyen jogi vagy természetes személy nem felelős az említett anyagok használatáért. A weboldalon közzétett információk felhasználásával közvetlenül vagy közvetetten járó következményekért semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a weboldal tulajdonosáért, és nem képezheti a felelősségük alapját.

3.4. A Honlap szolgáltatásait „a jelenlegi” alapon nyújtják, bármiféle közvetlen vagy közvetett jótállás nélkül. A felhasználó önként megtagadja a Webhelytulajdonos büntetőeljárás indítását és a Felhasználóra okozott esetleges károk megtérítését.

3.5. Sem a webhely adminisztrációja, sem annak partnerei vagy alkalmazottai nem garantálják a web folyamatos és hibamentes működését; sem garantálják, hogy ilyenek lesznek a weboldal használata során elért eredmények, valamint az anyagok pontossága és alkalmazhatósága.

3.6. A webhelyen elérhető információk egy részét harmadik fél biztosítja. Bármely vélemény, tanács, nyilatkozat, szolgáltatás, ajánlat vagy egyéb információ vagy tartalom, amelyet harmadik fél vagy a webhely más felhasználói biztosítanak, nekik és nem a webhelytulajdonosnak tartozik. A webhelytulajdonos semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállást és feltételeket nem vállal, ideértve (de nem kizárólagosan) a tulajdonra, ártalmatlanságra, adott célra való alkalmasságra, a válaszok és eredmények pontosságára vagy teljességére, valamint a leírásnak való megfelelésre vonatkozó garanciákat és feltételeket.

4. A webhely tartalmának megváltoztatása

4.1. A webhelyen közzétett összes információ és anyag garantáltan kerül bemutatásra, hogy nem tartalmazhatnak hibákat. A Webhely Tulajdonosának joga van bármikor megváltoztatni a weboldalon közzétett információkat és anyagokat, a változások előzetes bejelentése nélkül.

5. Védjegyek

5.1. A weboldalon említett bejegyzett védjegyek, védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.